Así foi un día …

rogelio estevez cambra

rogelio estevez cambra

Un día, xoves, 14 – 11- 1.901 no que El Tribuno, se refería as célebres locomotoras adquiridas para el Tramway Municipal, ocultando o carácter que permite comprender que seu autor non era lego na materia, senón persoa perfectamente capacitada para opinar sobre o asunto. É un estudo técnico apoiado en nutrida información, en antecedentes autorizados e ilustrativos, aparecía por alí, Rogelio Estévez Cambra, que non tiña nada que ver cos presuntos estudos da citada locomotora municipal. Pero o froito da mala vontade é ignorancia fixo entrever a posibilidade dunha catástrofe si esa veterana locomotora a vapor é posta en movemento perdía o control. O que si era certo e que ese mesmo día no Colexio de Escribanos de Bahía Blanca, tiña lugar unha fermosa festa co obxecto de entregar os premios obtidos polos señores escribanos, Estévez Cambra, Rogelio, é García Tolosa, no concurso Veléz Sarsfield, sobre “Donaciones” (La Plata: Talleres Sesé y Larrañaga,1.901. Trabajo jurídico).

Tamén, sobre o Manual de Dereito Notarial, Pelosi o cita, quen en Bos Aires, fai 90 anos en “Críptica Notarial”, fai burla de certos formularios, dicindo que a forma desordenada no que os notarios redactan as escrituras prodigando todo o tempo do verbo, é particularmente os xerundios, incita o festivo do que é en serio. O rotativo, a ensalada rusa, é graciosísima no linguaxe escribaníl, dicía meu tío avó.

En tal caso, Pelosi, expresa que lamentablemente en moitos casos, se renovaron os mobles, pero non os formularios que periodicamente deben renovarse.

En “Itinerario da prensa, cultura e Politica en Bos Aires durante o século XX,” aparece Rogelio Estévez Cambra, en 1.905 coa fundación “Justicia y Foro y Notariado” o cal aparece entre 1.912 ata 1.920, cando un 60% dos habitantes eran de orixe estranxeiro é a cidade había cambiado completamente a súa filosofía. E punto final.

Síguenos: