O goberno invisible mundial

terra mundial

tierra
Voume referir a centralización do “poder papal”, baixo o papa Inocencio IV, quen sostivo as “rendas papais” dende 1.243 ata 1.254.

Inocencio IV, intentou xa daquela, converter o “papado”, na mais alta autoridade política do mundo, proclamando que o papa era o “Vicario de Cristo na Terra”, e o cal está suxeita toda criatura humana.

Fora baixo Inocencio IV, cando a “Inquisición” se convertera nunha institución oficial da Igrexa, católica romana. A pesares da opresión da Inquisición, Europa, estaba recuperándose da ruptura económica e social causada polas Cruzadas.

As sinais do “renacemento europeo”, eran visibles no ensanche intelectual e dos horizontes artísticos. O comercio con outras partes do mundo, fixeron moito para enriquecer a vida europea. Europa entraba na era na que o cabaleiresco, a música, a arte e os valores espirituais xogaban un importante papel. Logo, apenas un século deste progreso, é antes de destruír o evento, que o levara a unha parada temporal. Ese evento, fora a “Praga de Babilonia”, chamada “Morte Negra”.

A Morte Negra, empezara en Asia, se estendera a Europa, onde matara a mais de 25 millóns de persoas e nenos de 4 anos. No 1.571, na Hungría con grande perturbación, viran “Xinetes negros”. É a partir de ai, apareceu unha praga nos veciños. Demos, escobas, gadañas observaron na nosa Europa, que causaron enfermos pouco despois coa praga.

Parece ser que o orixe da praga na China comezara a rabiar no 1.333, despois dunha chuvia que emitía fedor infectando o ar. É a mesma historia continúa:

En Chipre, vento velenoso, homes mortos.

É importante, notar hoxe as sucias chuvias e malos aires, que foron culpadas de moitas epidemias na historia. Cando a cólera brotou a bordo do Britania, no Mar Negro, en 1.854, afirmaron que antes dunha curiosa e escura néboa, subiu o mar e naceu o primeiro caso desta enfermidade.

Na Biblia, se dixeron que as pragas era o método de Jehová, para castigar as xentes polo mal.

Na man de Samuel 5:6, do Señor, estivo contra a cidade, con un grande quebrantamento: “Aflixiu os homes daquela cidade, xoves, vellos que se encheron de tumores nas súas partes secretas”. Combinando pragas, Inquisición, etc, para cumprir a profecía apocalíptica, a Igrexa Católica, puxo fin a “enfermidade de Deus”, proclamando o “Final de Deus”, asoballando as xentes e proclamando o evento mundial que actualmente asistimos, co “poder invisible” que está no ar, que causa a Morte Negra, co armamento biolóxico de xermes de guerra, pero antes de chegar o final. O estamos vindo a diario no Oriente Medio, por exemplo.

Entre 1.298 é 1.314 houbo sete grandes Cometas vistos sobre Europa, un de terrorífica escuridade, un ano antes do primeiro brote na Europa, é unha columna de fogo rexistrada no pazo de Aviñón en Francia.

Nacía o Císma da Igrexa Católica.

Con el, prodixios e augurios, principio do mundo ata os nosos días.

A Bola de Fogo sobre París, avistamentos, pragas, cometas, meteoros, bólidos como precursores de desastres ata hoxe anunciados pola NASA.

Un Cometa sobre Arabia en forma de viga de madeira, chamado hoxe OVNI; fenómenos aéreos, Morte Negra, Brotes en Asia. Praga de Xustiniano en 1.117. Case que 250 anos antes da Morte Negra. Cometas ardendo dende o Norte a Oriente, a Lúa cuberta da cor vermella: sangue. Un ano despois luz brillante mais potente co Sol. Acto seguido, fame frío, pragas, perecendo un tercio da humanidade.

Ano 1.582, un cometa trouxo unha violenta praga sobre Praga, Países Baixos e outros lugares.

Epidemias golpeando a Europa; 1.700 con brotes efémeros todo o tempo. Se cre, tamén, que a Morte Negra, foi a causa doutros tipos de pragas: A bubónica, con inflamación dos nódulos linfáticos, acompañados de vómitos, febre e morte.
É me informan que esta praga era contaxiosa para os humanos.

A segunda, coñecida como praga pneumónica, con calafríos, respiración rápida e sangue na tose. Temperatura alta é morte entre 4 o 5 días.

Todos estamos moi agradecidos a menciña moderna para a desaparición destas enfermidades.

Parece ser, que un historiador revisando os arquivos de anos de pragas, encontrou historias de mortes, asustados ata dicir que foran causados pola chuvia a podre.

¿Que eran esas misteriosas chuvias?

Hoxe hai suficientes armas de xermes para varrer unha boa parte da humanidade e moitas cousas mais, para saber onde está o “goberno invisible” do mundo.

Hoxe nos toca vivir outro de tantos malos augurios da Biblia sobre a cabeza dos seres humanos que xa saben de onde veñen. ¡Quede claro!

Síguenos: