O goberno invisible mundial

terra mundial

terra mundial
Si, o que está detrás do goberno real, o que amaña a sociedade é a somete baixo o seu capricho.

Este que está detrás dos gobernos do mundo, cuxo obxecto é impedir que o ideal da unidade humana se transforme en pesadelo…

De feito, as elites europeístas apoiadas pola oligarquía financeira mundial, avanzan unidas é en comuñón de espírito é alma na formación dun novo planeta.

A implantación dun Novo Orde Mundial, desexado polos poderosos amos da oligarquía do sistema, podemos situalos no tempo e momento, príncipes, nobres, etc., que se aproveitaron da influencia é poder xa no 15 de Xuño do 1.215. Despois da derrota do rei Xoán I, de Inglaterra, chamado Xoán da Terra; fronte o rei Felipe II, de Francia, quen aproveitara para reinvindicar privilexios políticos é financeiros. En adiante monarquía británica.

Dende a Idade Media exerceron para cimentar intereses de casta.

A aristocracia comercial relevou os herdeiros é descendentes de xeración en xeración. No Tratado do 10 de Febreiro do 1.763 o ascenso en potencia da oligarquía británica foi un feito.

Despois da Revolución Francesa, e a derrota de Napoleón I, en 1.815 non houbo rival nos mares. O Imperio Británico, fai fortuna na África Austral, 1.840 – 1.915 é a súa influencia financeira e política, permite controlar os territorios de Rodesia, norte sur.

As vías de comunicación son claves para o bo funcionamento. No século XXI, de grande actualidade, se forman as arterias do “Imperio comercial e Político”.

Nace a Declaración Balfour, para a creación dunha patria xudía na Palestina, é nace unha política ideolóxica para reducir drasticamente a poboación mundial.

Durante a Primeira Guerra Mundial, o tempo transcorre como si se tratara dun xogo de “sube e baixa”, pasando dun mundo a outro mundo. O alcume “banqueiro” da Revolución Mundial, funciona na oligarquía anglo – saxón. A creación de La Pau – Europa, (1.894 – 1.971), era impedir a repetición de atrocidades da Primeira Guerra Mundial.(Xa).
En 1.925 nace a Sociedade de Nacións Unidas para unificar a Europa, integrala nunha organización política mundial unificada. Progresa Alemaña; Hjalmar, ligado a aristocracia comercial anglo – saxón; Wall Street, traballa dentro da banca soviética. 1.939 – 1.945 é permite xirar de vagariño a nova traxectoria do mundo. Xorden os dous bloques irrigados polas mesmas fontes financeiras. Paso decisivo para un Estado Mundial.

Durante o Tratado de Lisboa 2.000 é 2.004 se fixo a constitución europea.

O Bilderberg, New Afge e Trilateral, peixes gordos do mundialismo, crema e nata da clase política, económica e financeira do mundo, impoñen as súas propias condicións en materia política, económica e financeira. Aquí hai unha lista de actores de tradición política comercial en Norteamérica, Europa é Xapón. A Igrexa Católica, ponse o servizo do Novo Orde Mundial, defendendo a supremacía de Deus sobre o home. Nacen grandes unións políticas rexidas por leis comúns con diferentes compoñentes do Estado Mundial, representada por unha Asemblea Parlamentaria das Nacións Unidas.
No 2.007 se lanza unha campaña a favor dun Parlamento Mundial. Todos traballan para lograr a instauración dun Novo Orde Mundial.

Benedito XVI, aporta o establecemento dunha autoridade política mundial.

Polo tanto, dende a Idade Media ata o século XXI, a avaricia ilimitada, o control da riqueza do planeta está clara. O decenio do 2.010 é decisivo para a humanidade xa que o mundialismo, segundo a doutrina destas xentes é un mesianismo apurado nun forrarse de cartos…

O Grupo (G-20). Países industrializados i emerxentes formado polo foro dos 19 países mais a Unión Europea que dende o 2.009 despraza o G-8 é G-8+5. Este grupo formado por Alemaña, Canadá, EEUU. Francia, Italia, Xapón, Reino Unido (G-7), é Rusia (G-8), e todos os países recentes industrializados do mundo, e a Unión Europea como bloque único.
Neste foro de cooperación e consulta, co sistema financeiro internacional, se promove o obxectivo de manter a estabilidade financeira internacional e de temas mais aló, de “ámbito de accións”.

O G 20 entra no Novo Orde Internacional, regulando mercados financeiros no 2.012, baixo o signo da crise económica e financeira internacional é “nacional” cos mais variados mensaxes.

¿Quen move os fíos do mundo? O G-7 da hipocrisía occidental. Cumes de manda mais do mundo que queren “aprender a traballar xuntos” ¿Para que? Os amos do mundo están no Club Bilderberg; no seu interior banqueiros, xefes de goberno, economistas, presidentes de multinacionais, académicos e responsables de medios de comunicación. Xentes da Cía. Todos “sumos sacerdotes do capitalismo: Felipe González, da a benvida na Toxa no 1.989; Fraga, o financeiro Jaíme de Carvajal y Urquijo, Rodrigo Rato, Pedro Solbes, Matías Rodríguez de Iriarte do BSCH, Joaquín Almunia, Francisco González de BBVA. (Hai mais). Esperanza Aguírre Gil de Biedma, casada co conde de Muríllo, con un patrimonio importantísimo e participando no Bilderberg. (De isto non se informa) ¡Para que!

Despois de tantas cousas non val a pena seguir, xa que non se pode evitalas.

Si o mundo anda por onde anda, é pola cegueira das xentes que non ven por onde andan, non ven as xentes cadavéricas africanas, mentres eles amasan as fortunas do mundo. De seguir así, estaremos condenados a vivir co “monopolio” o longo das nosas vidas. ¡Dan ganas de chorar porque isto é un sen vivir! Así o pensa, este fillo de aldea.

Síguenos: