Sin imagen

CORREA

21 noviembre, 2010 Manuel Alfonso Estévez 0

Os de este linaxe, proceden da Barca de Goian e de Santa María de Salceda, extenderonse polo sur de Galicia. Entroncaron con outras familias como […]

Sin imagen

CORDEIRO

15 noviembre, 2010 Manuel Alfonso Estévez 0

Os Cordeiro, proceden de Asturias, avecindaronse en Salvaterra, onde JUAN PÉREZ CORDERO, casara con MARIA ÁLVAREZ CORDERO. Deste matrimonio, JUAN PÉREZ CORDERO, de Leirado, casara […]

Sin imagen

CASTRO

15 noviembre, 2010 Manuel Alfonso Estévez 0

Castro, de máis resonancia na historia patria descenden do Rei García, do século XI. Cos Condes de Lemos, os Castro viñan emparentados tamén cos Condes […]

Sin imagen

CAMPOS

12 noviembre, 2010 Manuel Alfonso Estévez 0

Ainda que abundan máis os OCAMPO e sobretodo os DOCAMPO, houbo familias que conservan CAMPO ou CAMPOS. Pleitexaran pola súa fidalguía na Real Chanceleria de […]

Sin imagen

CAMBRA

12 noviembre, 2010 Manuel Alfonso Estévez 2

Procedentes de Navarra, asentaronse no eido do seu nome en Frades, no concello de Mondariz, pasando a San Adrián de Meder e Fornelos da Ribeira […]

Sin imagen

CARBALLIDO

10 noviembre, 2010 Manuel Alfonso Estévez 0

No ano de 1.568 INÉS DE CARBALLIDO, e falecida velaránose os seus restos mortais en Aréas. No mesmo ano LÓPEZ CARBALLIDO, casara con BEATRIZ sen […]

Sin imagen

BUGARIN

10 noviembre, 2010 Manuel Alfonso Estévez 0

Linaxe de fillos fidalgos do sur de Pontevedra, con militares, escribanos e rexistradores. Na Real Chanceleria de Valladolid, pleitexaron pola sua fidalguia. DIEGO BENITO BUGARIN […]

Sin imagen

BUGALLAL

8 noviembre, 2010 Manuel Alfonso Estévez 0

Proceden do rueiro BUGAÑAL, en san Simón de Lira. Precisamente O Condado de Bugallal, foille otorgado pola Raiña Rexente MARÍA CRISTINA DE HASBURGO (Real Decreto […]

Sin imagen

BLANCO

6 noviembre, 2010 Manuel Alfonso Estévez 0

Aparecen os Blanco de Seixas de Fontenla en Ponteareas. Proviñan de Angoares a onde ian dende Covelo. No ano 1.739 BENITO BLANCO DE SEIXAS, fillo […]

Sin imagen

BARROS

6 noviembre, 2010 Manuel Alfonso Estévez 0

Das casas de Salvaterra e Canedo. Procedian de Braga en Portugal. Ingresaron nas ordens Militares, na de Santiago AGUSTIN DE BARROS SALGADO, de Salvaterra en […]

Sin imagen

BARBEITO

6 noviembre, 2010 Manuel Alfonso Estévez 0

O primeiro BARBEITO fora da Casa solar do Piñeiro en Corzáns. Señor de Liñares, chamado MARCOS DE BARBEITO E PADRÓN, de Santa María de Vide […]